lej en økonomichef

lad os tage os af din økonomi så du kan koncentrere dig om driften af virksomheden

Økonomiansvalige

Har du brug for at der kommer en kompetent økonomiansvarlig, så lad os hjælpe dig hermed.

Bogføring

Overlad bogføringen til os, så kan de trygt koncentere sig om driften af deres virksomhed.

7 gode råd til din bogføring

Lad os vise dig hvordan du kan tjene flere penge.

expect the best

bogføring

Søger du en kompetent, økonomisk sparringspartner til håndteringen af din virksomheds bogføring?

Så lad GE Revision & Rådgivning hjælpe så du kan koncentrere dig om din virksomhed. Du bestemmer naturligvis selv, hvor meget vi skal tage os af, og vi træder gerne til med kort varsel, når du har brug for bogføring.


Vi tilbyder bogføring og momsregnskab og vi kan blandt andet fungere som virksomhedens ”økonomichef” i små og mellemstore virksomheder. Vi kan i den forbindelse også gennemgå bogholderiet hos vores kunder, hvis der er behov herfor.


Der stilles i dag større og større krav til virksomhedernes bogføring. Det kræver ressourcer, som det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at finde plads til, hvorfor I trygt kan overlade det til os og vores kompetente medarbejdere. Vi tilbyder vores bogføringsassistance til en fast pris.

I samarbejdet lægger vi blandt andet vægt på effektivitet, ordholdenhed og tilgængelighed. Vi arbejder altid proaktivt og løsningsorienteret og sørger for, at vores kunder kan holde fokus på det, der er vigtigt for dem og deres virksomhed.

For os er det ikke nok at gøre det rigtige, vi ønsker også at gøre det rigtige, rigtigt.”

bogføring

økonomiansvalig

Lad os være din økonomichef

Har du brug for en kompetent økonomiansvarligt, så lad os hjælpe dig hermed.

Det kan foregå hos jer eller hos os.
Det vil også kunne variere i tid, om det er en dag eller to pr. måned gøre ingen forskel.

Du vil hermed kunne konvertere faste omkostninger til variable omkostninger og på et højt fagligt niveau.

Undgå rod i bilag og regnskab

Uanset hvilken størrelse din virksomhed har — om det er en stor
organisation eller en enkeltmandsvirksomhed — så kan
bogføringen nemt udvikle sig til en jungle af bilag, fakturaer og regninger, hvis du selv står med ansvaret oveni den daglige drift.

Det er tidskrævende arbejde, der tager tid, kræver fokus og ekspertise indenfor en disciplin, der ikke nødvendigvis overlapper
med andre af dine arbejdsopgaver.

Vi hjælper dig og din virksomhed med, at der altid er styr på jeres bogføring og alting bliver udført efter lovgivningens regler og
vilkår.

Lad os tage os af din bogføring

Overlad bogføringen til os, så kan du koncentrere dig om driften af virksomheden.

Nogle gange skal man fokusere på det man er bedst til og lade andre om det man er mindre god til eller ikke er ens
kernekompetencer.

Vi hjælper dig gerne med din virksomheds bogføring.

Stigende krav fra myndighedernes side

Der bliver stillet flere og flere krav til bogføring, lønninger og indberetning af forskellige arter.

Det kan være en jungle at finde rundt i nogle gange, ligesom de fleste opgaver er bedst løst ved at det bliver gjort rigtigt første gang og at der ikke skal foretages
rettelser efterfølgende.

Vi hjælper gerne din virksomhed hermed.

bogføring

7 gode råd til at tjene flere penge

Udvikling af produkter og serviceydelser

Sørg for at udvikle dine produkter og den måde, du sælger dem på.

Udnyt de muligheder, nye markedssituationer giver til din egen fordel.

Trim dit lager

Såfremt der er varer på lager der ikke sælger, må der gøres en indsats for at få disse varer solgt, eventuelt til en nedsat pris.

Uddelegering af opgaver

Man kan nogle gange have en opfattelse af at opgaverne bliver køst bedst når man selv laver dem, men det er ikke altid den mest rentable løsning.

Nogle opgaver skal kollegaer ind over mens andre opgaver måske skal løses ved hjælp af en ekstern leverandør.

Vi hjælper gerne med dit regnskab.

Drives din virksomhed skattemæssigt optimalt

Understøtter virksomhedens planer og fremtid den skattemæssige opsætning.

Bliver løn/udtræk beskattet på en hensigtsmæssig måde, der understøtter likviditeten.

Er der taget hensyn til pensionsalderen.

Har du styr på dine debitorer

Senest på tidspunktet for en opgaves levering skal der foretages fakturering, herefter er det vigtigt at holde øje med at kunderne også får betalt.

Er dine produkter/serviceydelser rentable

Hvornår har du sidst foretaget en efterkalkulation af en opgave og er der reageret herpå.

Lav en plan/målsætning

Sørg for at det er klart defineret i hvilken retning virksomheden skal udvikle sig.

Det kunne bland andet understøttes af budgetter som vi kan hjælpe dig mig.

bogføring

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag – Fredag:  09 – 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19.

Læs mere

Henvendelse fra SKAT

Har du modtaget en henvendelse fra SKAT hjælper vi gerne med vurdering af mulighederne for at få medhold i sagen.

Læs mere

Genrationsskifte

Står du overffor at skulle deltage i et generationsskifte enten som køber eller sælger hjælper vi gerne hermed.

Læs mere

rådgivning

skatterådgivning

Vi rådgiver om skatteforhold for både selskaber og personligt drevne virksomheder, og herved sikrer vi, at de skattemæssige forhold for
både virksomheden og dens indehaver er optimal i forhold til lovgivningen.

Den skattemæssige rådgivning kan eksempelvis omfatte:

 •  Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for personlige virksomheder
 • Skattemæssig optimering af hovedaktionærens løn, udbytte og pension mv.
 • Benyttelse af virksomhedsskattelovens regler til optimering af personlig indkomst
 • Efterlevelse (compliance) af skattelovgivningen
 • Skattemæssige forhold vedrørende biler
 • Løn og personalegoder mv.

Momsrådgivning

Vi rådgiver vores kunder om de momsmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med deres virksomhed, rådgivninger omhandler
ofte følgende forhold:

 • Fradragsret vedrørende diverse køb
 • Splitmoms ved momsfrit salg (herunder lønsumsafgift)
 • Omvendt betalingspligt (EU og IT-udstyr)
 • Intrastat (listeangivelser til EU)

Generationsskifte

En række af vores kunder er ejerledede virksomheder i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder), og derfor bliver det ofte
relevant at drøfte et generationsskifte og konsekvenserne i denne forbindelse.
Vi drøfter ofte følgende forhold i denne forbindelse:

 • Hvem skal overtage virksomheden (barn, børn svigerbørn eller eksternt salg mv.)
 • De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med generationsskifte
 • Finansiering
 • Tidshorisont

Skattesager

Har du fået en henvendelse fra SKAT kan det være en rigtig god ide at have en specialist til at besvare henvendelse. Dette hjælper vi gerne med.
Eksempler herpå kunne være:

 • Fradragsret for en omkostning.
 • Beskatning eller ikke beskatning af en indtægt.
 • Beskatning ved ulovlige lån til selskabsdeltager.
 • Fuld- eller begrænset skattepligt.
 • Beskatning ved Til- og fraflytning (danske skatteforhold).

Omstrukturering

Vi assisterer vores kunder med de regnskabsmæssige og skattemæssige forhold vedrørende omstruktureringer. Vi hjælper med mange
forskellige typer for selskabsretlige og skattemæssige omstruktureringer og sørger for, at vores kunder får etableret en hensigtsmæssig
virksomhedsstruktur uden uheldige skattemæssige konsekvenser.
Eksempler på omstruktureringer kan være:

 • Etablering af holdingselskaber
 • Spaltning af ejendomme til separate ejendomsselskaber
 • Fusion af driftsselskaber
 • Opdeling af 2 driftsaktiviteter i separate enheder (spaltning)
 • Adskillelse af ejere
rådgivning

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Overblik

Det handler om at skabe et simpelt og visuelt overblik

Analyse

Analyser på dit salg når du har tid og lyst på den rigtige måde

Adminstration

Når du hr gjort kasse op, behøver du ikke lave mere adminstration
cashuoo

den komplette løsning

Vi tilbyder at stille et komplet kassesystem (POS) til rådighed for vores kunder. Det vil sige at du ikke selv skal foretage nogle investeringer for at kunne komme i gang med et professionelt kassesystem (POS)

Business intelligens

Alle salgstransaktioner kan tilgås via en mobil app hvor du selv vil kunne analysere på indtjeningen på de enkelte varenumre

Bogføring & årsrapport

Vi forestår bogføringen og momsopgørelser, ligesom vi også udarbejder årsrapporten for dig

Kassesystem (POS)

vi stiller både softwarepakken til rådighed samt hardware som er computer, pengeskuffen, printer svanner og tastatur
cashuoo

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

7 gode råd til din bogføring

Lad os vise dig hvordan du kan komme til at tjene flere penge.

Læs mere

Omsæt udfordringer til gode ideer

Nogle gange skal man bryde vante rammer for at se løsningen, lad os hjælpe jer hermed.

Læs mere

Brug dine kompetencer rigtigt

Acceptere at der er nogle ting du er bedre til end andre. Outsource alle ikke kerneprocesser.

Læs mere

expect the best

hvorfor vælge os

Kvalitetssikret løsninger

I vores dagligdag arbejder vi med kvalitetssikret modeller og skabeloner, disse værktøjer bliver en gang om året kontrolleret af en kvalitetskontrolant.

Veluddannet team

Hos GE Revision er dygtiggørelsen ikke blot noget vi snakker om. Det er i vores DNA.

Gør det rigtige, rigtigt

For os er det ikke nok at gøre det rigtige, vi ønsker også at gøre det rigtige, rigtigt.

Rådgivning i øjenhøjde

Vi er alle forskellige mennesker og har forskellige indgangsvinkler til opgaverne. Vi forsøger altid at møde dig og dine repræsentanter lige præcis der hvor i er.

expect the best

brug for hjælp til

Årsregnskab

Når året er omme, kommer tiden til at udarbejde et årsregnskab.

Læs mere

Cashuoo

Den komplette løsning til detailhandel og restauranter.

Læs mere

Økonomiansvarlig

Lej en revisor til at hjælpe med økonomifunktionen.

Læs mere

Revision

Vi udfører lovpligtig revision samt øvrige erklæringsopgaver.

Læs mere

Skatterådgivning

Omstrukturering af selskaber eller hjælp til føring af skattesag.

Læs mere

Bogføring

Vi klarer bogføringen, så du kan fokusere på din egen drift.

Læs mere

expect the best

velkommen til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

7 gode råd til din bogføring

Lad os vise dig hvordan du kan komme til at tjene flere penge.

Læs mere

Omsæt udfordringer til gode ideer

Nogle gange skal man bryde vante rammer for at se løsningen, lad os hjælpe jer hermed.

Læs mere

Brug dine kompetencer rigtigt

Acceptere at der er nogle ting du er bedre til end andre. Outsource alle ikke kerneprocesser.

Læs mere

Praktikanter

 Deltid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Har du lyst til at prøve kræfter med revisorfaget
hører vi gerne fra dig.

Nyuddannede

 Fuld tid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Vi søger en ny kollega som kan vil være med til at
gøre en forskel for vores spændende kunder.

Erfaren revisor

 Fuld tid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Vi søger en erfaren revisor som vil være med til at gøre en forskel for vores spændende kunder.

kontakt os

ring til os

+45 72 220 880

Åbningstider 09:00 - 17:00

Send os en mail

info@ge-revision.dk

Åbningstider 09:00 - 17:00

Besøg vores kontor

Stamholmen 175, 2 sal 2650 Hvidovre

Se på kortet

expect the best

kontakt os

covid-19

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

expect the best

velkommen til ge-revision