Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Årsrapport

Udarbejdet årsrapport til Aps, A/S m.v.

Årsrapport

Årsrapport til personligt ejede virksomheder

Årsrapport

Årsrapport til ejer- og andelsboligforeninger

expect the best

årsrapport og revision

For os er det ikke nok at gøre det rigtige, vi ønsker også at gøre det rigtige, rigtigt.”

Vi sammensætter et hold af yderst kompetente medarbejdere, der i samarbejde med vores kunder planlægger og gennemfører udarbejdelsen af årsrapporten, så det bedst muligt tilgodeser driften i din virksomhed.

I samarbejdet lægger vi blandt andet vægt på effektivitet, ordholdenhed og tilgængelighed. Vi arbejder altid proaktivt og løsningsorienteret og sørger for, at vores kunder kan holde fokus på det, der er vigtigt for dem og deres virksomhed.

expect the best

årsrapport

mikro

udarbejdelse af årsrpport

effektiv digital underskrift

economic

opgørelse af skattepligtig indkomst

effektiv digital underskrift

elektronisk inberetning af selvangivelse

business

elektronisk inberetning til myndigheder

udarbejdelse af std. generalforsamling

specifikationshæfte

premium

assistance med accontoskatter

gennemgang af kvartalsbalancer

betalingsinfo om udbytte- og selskabsskat

halvårligt møde mhb på optimering af regnskabsgennemgang

expect the best

revision og erklæringer

I forbindelse med at virksomheden skal udarbejde og aflægge et årsregnskab, skal det afklares, hvilken ydelse (erklæring) virksomheden
ønsker og ikke mindst, hvilken ydelse virksomhedens interessenter forventer. Valget af erklæring drøftes ofte med virksomhedens
bankforbindelse, men det kan ligeledes være relevant i forhold til deltagelse i udbud og i forhold til leverandører og kunder. Valget af
erklæring kan nemlig have betydning for den kreditscore, som virksomheden bliver tildelt af sine interessenter (kunder, leverandører,
myndighederne mv.)

Revision

Vi udfører på vegne af vores kunder en revision af det aflagte årsregnskab i henhold til de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Ved en revision udfører vi en række handlinger, som har til hensigt at sikre, at vi har bevis for, at de beløb og informationer som er anført i årsregnskabet, er retvisende.

En revision er den højeste grad af sikkerhed, vores kunder kan få, for at deres regnskab er retvisende. Vores kunder kan enten være omfattet af revision som følge af lovgivningen eller som følge af et tilvalg. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at benytte revision, hvis virksomheden har et bankengagement (lån eller driftsfinansiering i banken).

Review

Såfremt virksomheden ikke er omfattet af revisionspligt, kan vi tilbyde vores kunder at udføre review af virksomhedens årsregnskab. Et review består mest af forespørgsler til ledelsen og analyser af ledelsens oplysninger, hvorfor det giver en begrænset sikkerhed for, at virksomhedens årsrapport er retvisende.

Fordelen ved et review er, at det er mindre tidskrævende og hovedsageligt kan baseres på analyser og forespørgsler, hvorfor vi kun i begrænset omfang skal kontrollere oplysningerne til underliggende dokumentation. Ulempen er, at virksomhedens interesserenter vil have mindre tillid til årsregnskabets værdi.

Udvidet gennemgang

Der er indført en mulighed for, at en række virksomheder kan benytte udvidet gennemgang som alternativt til en revision. Denne mulighed betyder, at der udføres et review samt 4 konkrete handlinger:

  • Indhentelse af tingbog, personbog og bilbog
  • Indhentelse af engagementsforespørgsel hos pengeinstitutter
  • Forespørgsel hos virksomhedens advokat om mulige tvister, søgsmål og retssager
  • Kontrol af, at virksomhedens indberetninger til SKAT af A-skat, AM-bidrag, lønsumsafgift og moms er i overensstemmelse med bogholderiet

Assistance

Vi assisterer virksomheder med at opstille deres årsregnskab i henhold til gældende lovgivning. Vi udtrykker ingen sikkerhed for, at de i regnskabet præsenterede tal og oplysninger er korrekte. Vi tilsikre til gengæld at virksomhedens årsregnskab indeholder alle de informationer, der er krævet.

årsrapport og revision

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag – Fredag:  09 – 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19.

Læs mere

Henvendelse fra SKAT

Har du modtaget en henvendelse fra SKAT hjælper vi gerne med vurdering af mulighederne for at få medhold i sagen.

Læs mere

Genrationsskifte

Står du overffor at skulle deltage i et generationsskifte enten som køber eller sælger hjælper vi gerne hermed.

Læs mere

rådgivning

skatterådgivning

Vi rådgiver om skatteforhold for både selskaber og personligt drevne virksomheder, og herved sikrer vi, at de skattemæssige forhold for
både virksomheden og dens indehaver er optimal i forhold til lovgivningen.

Den skattemæssige rådgivning kan eksempelvis omfatte:

 •  Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for personlige virksomheder
 • Skattemæssig optimering af hovedaktionærens løn, udbytte og pension mv.
 • Benyttelse af virksomhedsskattelovens regler til optimering af personlig indkomst
 • Efterlevelse (compliance) af skattelovgivningen
 • Skattemæssige forhold vedrørende biler
 • Løn og personalegoder mv.

Momsrådgivning

Vi rådgiver vores kunder om de momsmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med deres virksomhed, rådgivninger omhandler
ofte følgende forhold:

 • Fradragsret vedrørende diverse køb
 • Splitmoms ved momsfrit salg (herunder lønsumsafgift)
 • Omvendt betalingspligt (EU og IT-udstyr)
 • Intrastat (listeangivelser til EU)

Generationsskifte

En række af vores kunder er ejerledede virksomheder i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder), og derfor bliver det ofte
relevant at drøfte et generationsskifte og konsekvenserne i denne forbindelse.
Vi drøfter ofte følgende forhold i denne forbindelse:

 • Hvem skal overtage virksomheden (barn, børn svigerbørn eller eksternt salg mv.)
 • De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med generationsskifte
 • Finansiering
 • Tidshorisont

Skattesager

Har du fået en henvendelse fra SKAT kan det være en rigtig god ide at have en specialist til at besvare henvendelse. Dette hjælper vi gerne med.
Eksempler herpå kunne være:

 • Fradragsret for en omkostning.
 • Beskatning eller ikke beskatning af en indtægt.
 • Beskatning ved ulovlige lån til selskabsdeltager.
 • Fuld- eller begrænset skattepligt.
 • Beskatning ved Til- og fraflytning (danske skatteforhold).

Omstrukturering

Vi assisterer vores kunder med de regnskabsmæssige og skattemæssige forhold vedrørende omstruktureringer. Vi hjælper med mange
forskellige typer for selskabsretlige og skattemæssige omstruktureringer og sørger for, at vores kunder får etableret en hensigtsmæssig
virksomhedsstruktur uden uheldige skattemæssige konsekvenser.
Eksempler på omstruktureringer kan være:

 • Etablering af holdingselskaber
 • Spaltning af ejendomme til separate ejendomsselskaber
 • Fusion af driftsselskaber
 • Opdeling af 2 driftsaktiviteter i separate enheder (spaltning)
 • Adskillelse af ejere
rådgivning

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Overblik

Det handler om at skabe et simpelt og visuelt overblik

Analyse

Analyser på dit salg når du har tid og lyst på den rigtige måde

Adminstration

Når du hr gjort kasse op, behøver du ikke lave mere adminstration
cashuoo

den komplette løsning

Vi tilbyder at stille et komplet kassesystem (POS) til rådighed for vores kunder. Det vil sige at du ikke selv skal foretage nogle investeringer for at kunne komme i gang med et professionelt kassesystem (POS)

Business intelligens

Alle salgstransaktioner kan tilgås via en mobil app hvor du selv vil kunne analysere på indtjeningen på de enkelte varenumre

Bogføring & årsrapport

Vi forestår bogføringen og momsopgørelser, ligesom vi også udarbejder årsrapporten for dig

Kassesystem (POS)

vi stiller både softwarepakken til rådighed samt hardware som er computer, pengeskuffen, printer svanner og tastatur
cashuoo

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

7 gode råd til din bogføring

Lad os vise dig hvordan du kan komme til at tjene flere penge.

Læs mere

Omsæt udfordringer til gode ideer

Nogle gange skal man bryde vante rammer for at se løsningen, lad os hjælpe jer hermed.

Læs mere

Brug dine kompetencer rigtigt

Acceptere at der er nogle ting du er bedre til end andre. Outsource alle ikke kerneprocesser.

Læs mere

expect the best

hvorfor vælge os

Kvalitetssikret løsninger

I vores dagligdag arbejder vi med kvalitetssikret modeller og skabeloner, disse værktøjer bliver en gang om året kontrolleret af en kvalitetskontrolant.

Veluddannet team

Hos GE Revision er dygtiggørelsen ikke blot noget vi snakker om. Det er i vores DNA.

Gør det rigtige, rigtigt

For os er det ikke nok at gøre det rigtige, vi ønsker også at gøre det rigtige, rigtigt.

Rådgivning i øjenhøjde

Vi er alle forskellige mennesker og har forskellige indgangsvinkler til opgaverne. Vi forsøger altid at møde dig og dine repræsentanter lige præcis der hvor i er.

expect the best

brug for hjælp til

Årsregnskab

Når året er omme, kommer tiden til at udarbejde et årsregnskab.

Læs mere

Cashuoo

Den komplette løsning til detailhandel og restauranter.

Læs mere

Økonomiansvarlig

Lej en revisor til at hjælpe med økonomifunktionen.

Læs mere

Revision

Vi udfører lovpligtig revision samt øvrige erklæringsopgaver.

Læs mere

Skatterådgivning

Omstrukturering af selskaber eller hjælp til føring af skattesag.

Læs mere

Bogføring

Vi klarer bogføringen, så du kan fokusere på din egen drift.

Læs mere

expect the best

velkommen til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

7 gode råd til din bogføring

Lad os vise dig hvordan du kan komme til at tjene flere penge.

Læs mere

Omsæt udfordringer til gode ideer

Nogle gange skal man bryde vante rammer for at se løsningen, lad os hjælpe jer hermed.

Læs mere

Brug dine kompetencer rigtigt

Acceptere at der er nogle ting du er bedre til end andre. Outsource alle ikke kerneprocesser.

Læs mere

Praktikanter

 Deltid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Har du lyst til at prøve kræfter med revisorfaget
hører vi gerne fra dig.

Nyuddannede

 Fuld tid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Vi søger en ny kollega som kan vil være med til at
gøre en forskel for vores spændende kunder.

Erfaren revisor

 Fuld tid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Vi søger en erfaren revisor som vil være med til at gøre en forskel for vores spændende kunder.

kontakt os

ring til os

+45 72 220 880

Åbningstider 09:00 - 17:00

Send os en mail

info@ge-revision.dk

Åbningstider 09:00 - 17:00

Besøg vores kontor

Stamholmen 175, 2 sal 2650 Hvidovre

Se på kortet

expect the best

kontakt os

covid-19

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

expect the best

velkommen til ge-revision